/English

Home  >  Contact us  >  Contact us

Guangzhou DeRong FurniTure Co., Ltd.


Address:Dawei Industrial Park,West Guba Village,Shawan Town,Panyu,Guangzhou City,China.

Tel:+86-2084749456 84743002

Fax:+86-2084749421

Email:admin@gzdrong.com

Url:www.gzderong.com
技术支持 英铭科技